Nieuwbouw in Oosterbeek
Introductie

NU Projectontwikkeling heeft begin dit jaar een haalbaarheidsovereenkomst gesloten met de gemeente Renkum voor de ontwikkeling van een woningbouwplan op de locatie van het huidige scholencomplex aan de Stationsweg 49 in Oosterbeek. De ontwikkelaar en de gemeente hebben in onderling overleg de eerste uitgangspunten voor een plan vastgesteld. Dit is een eerste schetsmatige denkrichting waarover met omwonenden en belangstellenden het gesprek is aangegaan tijdens de participatie-inloopavond van 27 maart jongstleden. Tijdens deze avond konden deelnemers suggesties en aandachtspunten inbrengen en werden eventuele vragen beantwoord. We kijken terug op een geslaagde inloopbijeenkomst, met een zeer grote opkomst en overwegend enthousiaste reacties!

Om u zo goed mogelijk te (blijven) informeren over deze ontwikkeling hebben we deze website gemaakt. De website zal gedurende het proces ‘groeien.’ U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsbrief; we houden u dan op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten. De getoonde informatiepanelen van de inloopavond en de antwoorden op de gestelde vragen kunt u hieronder inzien. 

INFORMATIEPANELEN

ANTWOORDEN OP VRAGEN

De locatie

Nathalie Ten Have
Participatie en communicatie Stationsweg 49
06-53815930 Mail mij participatiestationsweg49@vanwonen.com Aanmelden

"Neem gerust contact met mij op"